Traballando en Artnatura Galicia Tours & Guiding Services

Logo de 3 anos, regresei a Santiago de Compostela. Onte empecei unha nova etapa, traballando para Arnatura Galicia, unha empresa turística especializada na prestación de servizos de guía en toda Galicia, e no Camiño de Santiago (incluso dende a fronteira francesa).

Convídovos a coñecer a Artnatura a través da súa web e os seus distintos perfís nas redes sociais, e sobre todo a que cando queirades organizar unha viaxe por Galicia, acordédesvos de nós.

Páxina web: www.artnaturagalicia.com 

Páxina de Facebook: www.facebook.com/artnaturagalicia

Perfil de Twitter: www.twitter.com/artnaturagalici

artnatura

 

 

 

Después de 3 años, he regresado a Santiago de Compostela. Ayer empecé una nueva etapa, trabajando para Arnatura Galicia, una empresa turística especializada en la prestación de servicios de guía en toda Galicia, y en el Camino de Santiago (incluso desde la frontera francesa).

Os invito a conocer a Artnatura a través de su web y sus distintos perfiles en las redes sociales, y sobre todo a que cuando queráis organizar un viaje por Galicia, os acordéis de nosotros.

Página web: www.artnaturagalicia.com 

Página de Facebook: www.facebook.com/artnaturagalicia

Perfil de Twitter: www.twitter.com/artnaturagalici

artnatura

 

 

 

Trois ans plus tard, je suis retourné à Saint Jacques de Compostelle. Hier j´ai commencé un nouveau chapitre de ma vie, en travaillant chez Arnatura Galicia, une société de tourisme spécialisée dans la fourniture des services de guide dans toute la Galice, et le long du Chemin de Saint Jacques (même depuis la frontière française).

Je vous invite à rencontrer Artnatura à travers son site web et ses différents profils sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous de nous, surtout lorsque vous souhaitez organiser un voyage en Galice!

Site web: www.artnaturagalicia.com 

Facebook: www.facebook.com/artnaturagalicia

Twitter: www.twitter.com/artnaturagalici

artnatura

 

 

 

Three years later, I´ve came back to Santiago de Compostela. Yesterday I´ve started a new chapter of my life, working in Arnatura Galicia, a tourism company specialized in providing guide services throughout Galicia, and along the Camino de Santiago (even from the French border).

I invite you to meet Artnatura through its website and its different profiles on social networks. Remember us especially when you would like to organize a trip to Galicia!

Website: www.artnaturagalicia.com 

Facebook: www.facebook.com/artnaturagalicia

Twitter: www.twitter.com/artnaturagalici

artnatura

 

 

 

Tre anni dopo, sono tornato a Santiago di Compostella. Ieri ho iniziato un nuovo capitolo della mia vita, lavorando da Arnatura Galicia, una società di turismo specializzata nella fornitura di servizi di guida in tutta la Galizia, e lungo il Camino de Santiago (anche dal confine francese).

Vi invito a incontrare Artnatura attraverso il suo sito web e dei suoi diversi profili sui social network. Ricordati noi soprattutto quando vorrete organizzare un viaggio in Galizia!

Web: www.artnaturagalicia.com 

Facebook: www.facebook.com/artnaturagalicia

Twitter: www.twitter.com/artnaturagalici

artnatura

 

 

 

Depois de três anos, voltei a Santiago de Compostela. Ontem comecei uma nova etapa, trabalhando para Arnatura Galicia, uma empresa de turismo especializada no fornecimento de serviços de guia em toda a Galiza, e no Caminho de Santiago (mesmo a partir da fronteira com a França).

Convido-vos a conhecer Artnatura através do seu site e suas diferentes perfis nas redes sociais. Lembren-se de nós, especialmente quando vocês gostasen de organizar uma viagem na Galiza!

Web: www.artnaturagalicia.com 

Facebook: www.facebook.com/artnaturagalicia

Twitter: www.twitter.com/artnaturagalici

artnatura

 

 

 

Drei Jahre später kam Ive zurück nach Santiago de Compostela. Gestern Ive begann ein neues Kapitel in meinem Leben, der Arbeit in Arnatura Galicia, ein Touristik-Unternehmen bei der Bereitstellung von Reiseleitung in Galicien spezialisiert und entlang des Camino de Santiago (auch von der Grenze Französisch).

Ich lade Sie zu Artnatura über seine Website und seine verschiedenen Profilen in sozialen Netzwerken gerecht zu werden. Denken Sie daran, uns vor allem, wenn Sie möchten, um eine Reise nach Galizien zu organisieren!

Web: www.artnaturagalicia.com 

Facebook: www.facebook.com/artnaturagalicia

Twitter: www.twitter.com/artnaturagalici

artnatura

 

A %d blogueros les gusta esto: