Traballando en Viajes Mundo Galaico

Hoxe comezo unha nova etapa profesional na miña terra, Lugo. Será traballando para Viajes Mundo Galaico, unha axencia de viaxes especializada en viaxes á carta por todo o noroeste da Península Ibérica, sobre todo en Galicia, e especialmente na provincia de Lugo.

Convídovos a coñecer a Viajes Mundo Galaico a través da súa web e os seus distintos perfís nas redes sociais, e sobre todo a que cando queirades organizar unha viaxe, vos lembredes de nós.

Páxina web: www.viajesmundogalaico.com

Páxina de Facebook: www.facebook.com/vmundogalaico

Perfil de Twitter: www.twitter.com/vmundogalaico

Sin título

Hoy empiezo una nueva etapa profesional en mi tierra, Lugo. Será trabajando para Viajes Mundo Galaico, una agencia de viajes especializada en viajes a la carta por todo el noroeste de la Península Ibérica, sobre todo en Galicia, y especialmente en la provincia de Lugo.

Os invito a conocer a Viajes Mundo Galaico a través de su web y sus distintos perfiles en las redes sociales, y sobre todo a que cuando queráis organizar un viaje, os acordéis de nosotros.

Página web: www.viajesmundogalaico.com

Página de Facebook: www.facebook.com/vmundogalaico

Perfil de Twitter: www.twitter.com/vmundogalaico

Sin título

Aujourd’hui, je commence une nouvelle étape dans ma terre, Lugo. Ce sera en travaillant pour Viajes Mundo Galaico, une agence de voyage spécialisée dans les voyages personnalisé dans tout le nord-ouest de la péninsule ibérique, en particulier en Galice, et surtout dans la province de Lugo.

Je vous invite à rencontrer Viajes Mundo Galaico à travers son site web et ses différents profils sur les réseaux sociaux, et surtout que quand vous voudriez organiser un voyage, vous vous souviendrez de nous.

Site web: www.viajesmundogalaico.com

Page Facebook: www.facebook.com/vmundogalaico

Profil sur Twitter: www.twitter.com/vmundogalaico

Sin título

Today I begin a new professional phase in my hometown, Lugo. It will be working for Viajes Mundo Galaico, a travel agency specialized in personalized tours throughout the northwest of the Iberian Peninsula, especially in Galicia, and particularly in the province of Lugo.

I invite you to meet Viajes Mundo Galaico through its website and its different profiles on the social networks, and especially that, when you would want to organize a trip, you may remember us.

Website: www.viajesmundogalaico.com

Facebook page: www.facebook.com/vmundogalaico

Twitter profile: www.twitter.com/vmundogalaico

Sin título

Hoje começo uma nova etapa profissional na mina terra, Lugo. Vai ser trabalhando para Viajes Mundo Galaico, uma agência de viagens.

Convido-vos a conhecer Viajes Mundo Galaico através do seu site e seus diferentes perfis nas redes sociais, e sobre tudo a que quando vocês quiser organizar uma viagem, se lembren de nós.

Página web: www.viajesmundogalaico.com

Página de Facebook: www.facebook.com/vmundogalaico

Perfil de Twitter: www.twitter.com/vmundogalaico

Sin título

Oggi comincio una nuova tappa professionale nella mia terra, Lugo. Sarà laborando per Viajes Mundo Galaico, un’agenzia di viaggi specializzata in viaggi personalizzate, in tutto il nord-ovest della penisola iberica, soprattutto in Galizia, e particolarmente nella provincia di Lugo.

Vi invito a conoscere Viajes Mundo Galaico attraverso il suo sito web e dai suoi diversi profili sui social network, e soprattutto che, quando una volta desiderarete organizzare un viaggio, vi ricorderete di noi.

Sito web: www.viajesmundogalaico.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/vmundogalaico

Profilo Twitter: www.twitter.com/vmundogalaico

Sin título

Heute beginne ich eine neue berufliche Phase in meiner Heimatstadt, Lugo. Es wird für Viajes Mundo Galaico, einem Reisebüro in individuelle Touren in der gesamten Nordwesten der Iberischen Halbinsel spezialisiert arbeiten, vor allem in Galizien, und vor allem in der Provinz Lugo.

Ich lade Sie zu Viajes Mundo Galaico über seine Website und seine verschiedenen Profilen auf den sozialen Netzwerken gerecht zu werden, und vor allem, dass, wenn Sie wollen, um eine Reise zu organisieren, können Sie uns erinnern.

Webseite: www.viajesmundogalaico.com

Facebook seite: www.facebook.com/vmundogalaico

Twitter-Profil: www.twitter.com/vmundogalaico

Sin título

A %d blogueros les gusta esto: